Připravujeme

Přihlášení

Razítka

060.jpg

Ediční činnost

2015-11_KK_2016.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Přístroj traťového hradla se světelnými návěstidly

výrobce: Automatizace železniční dopravy Praha
rok výroby: 1973
výrobní číslo: B-57/73
provozní nasazení: na hradle Zboněk
provoz ukončen: 13. listopadu 1998
převzato: 7. listopadu 2018
stav: uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Přístroj traťového hradla se světelnými návěstidly

popis:
Přístroj traťového hradla se světelnými návěstidly se pro muzejní expozici podařilo získat na podzim 2018. Pochází z bývalého hradla Zboněk a nabídli nám jej zaměstnanci Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno, kteří ho měli dvacet let uložený ve Skalici nad Svitavou. Na hradle Zboněk došlo v roce 1977 k náhradě mechanických návěstidel světelnými. Z tohoto důvodu proběhla i výměna původního přístroje za modernější verzi, vyrobenou v podniku AŽD Praha. Nový přístroj již používal k vybavení hradlových zarážek anulační soubor elektronický, namísto hradlových relé. Z důvodu názornější prezentace jej při plánované rekonstrukci hodláme doplnit dvěma sadami zařízení pro kontrolu izolované kolejnice. Jedná se o výrobek zavedený do provozu na podzim 1968. Sestává z malorozměrového relé, svorkovnice, nastavitelného odporu, vybavovacího tlačítko a dvou indikačních žárovek. Prvky jsou upevněny na samostatné konstrukci, která se upevňuje na desku hradlového přístroje na místo klasického hradlového relé. Takto upravený přístroj bude reprezentovat modernizovanou verzi elektromechanického zabezpečovacího zařízení.

Mechanická část přístroje se skládá z pravítkové skříně se závislostními osami a pravítky, které zajištují mechanické závislosti. Na její přední stěně se nacházejí dvě dvoupolohové kličky sloužící k obsluze oddílových návěstidel. V dolní části zadní strany jsou upevněny osové doteky obou kliček. Pravítková skříň je připevněna k dřevěnému podstavci. Na jeho přední i zadní straně jsou dvoukřídlá dvířka. Za předními jsou na poličce uložena dvě klasická relé sloužící k ovládání oddílových návěstidel. Za zadními dvířky je umístěna hlavní svorkovnice přístroje. K horní straně pravítkové skříně je připevněn nástavkový rám, který zprostředkovává závislost mezi mechanickou a elektrickou částí přístroje. Na nástavkovém rámu je usazena hradlová skříň pro šest hradlových vložek. Na její pravé boční straně se nachází klika induktoru. Přední stěnu hradlové skříně tvoří kryt z ocelového plechu vybavený šesti kulatými okénky, za nimiž se pohybují clonky čtyř hradlových vložek, a dvěma kontrolními okénky clonek náhradních západek mezilehlých traťových hradel. Název každé hradlové vložky je uveden na kovové tabulce, umístěné pod jejím okénkem. Zleva doprava jsou řazeny v následujícím pořadí: hradlová zarážka na společném tlačítku s mezilehlým traťovým hradlem do Skalice nad Svitavou, dvě volná rezervní pole a mezilehlé traťové hradlo do Letovic na společném tlačítku s hradlovou zarážkou. K horní straně hradlové skříně je připevněna deska pro příslušenství. Obsahuje poličku se dvěma tlačítky hradlových zvonků a dva hradlové zvonky.

Elektromechanická zabezpečovací zařízení budou v expozici CHŽK dále prezentovat řídicí přístroj systému Rank, výhybkářské přístroje vzor 3414 a 5007, sada nářadí pro stavědla, klíčový přístroj a přístroj traťového hradla s mechanickými návěstidly.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela