Připravujeme

Přihlášení

Razítka

108.jpg

Ediční činnost

2015-07_Pohlednice_464.202.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Přístroj traťového hradla s mechanickými návěstidly

výrobce: Siemens & Halske, Aktiengesellschaft, Wien
rok výroby: cca 1912
výrobní číslo:
provozní nasazení: na hradle Svitavy-Lány
provoz ukončen: 15. září 1998
převzato: 24. ledna 2007
stav: rekonstruován, oživen, uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Přístroj traťového hradla s mechanickými návěstidly

popis:
Přístroj traťového hradla s mechanickými návěstidly se pro muzejní expozici podařilo získat v roce 2007 při likvidaci skladu materiálu zabezpečovací techniky v Březové nad Svitavou. Vyřazen byl během modernizace tratě Brno–Česká Třebová v září 1998. Tato důležitá trať získala v letech 1910–1913 tehdy nejmodernější elektromechanické staniční i traťové zabezpečovací zařízení, pocházející z vídeňské továrny firmy Siemens & Halske. Z hradla Svitavy-Lány však pochází jen pákový stojan přístroje, hlavní svorkovnice a stavěcí páky. Hradlovou skříň, nástavkový rám a pravítkovou skříň nám darovali zaměstnanci Sdělovacích a zabezpečovacích dílen v Hradci Králové, které dlouhá léta prováděly generální opravy elektromechanických zařízení výměnným způsobem. Z tohoto důvodu se nepodařilo zjistit, odkud tyto díly pocházely. Jednalo se o výrobek firmy Siemens & Halske, dodaný ještě v době starého mocnářství. V letech 2008–2015 proběhla generální oprava exponátu, v rámci níž byl pákový stojan z hradla Svitavy-Lány zkrácen o dvě pole, aby byl kompatibilní s pravítkovou skříní a nástavkovým rámem. Stejná úprava proběhla i u pravítek a dalších závislostních prvků pravítkové skříně. Exponát je v současné době plně funkční a jeho vzhled odpovídá stavu z období těsně po druhé světové válce.

Pákový stojan přístroje je sestaven ze dvou dvoudílných litinových podpěr, spojených třemi válcovanými profily tvaru U. Jeden profil je upevněn v zadní části stojanu. Zbývající dva jsou připevněny delšími stranami k sobě v přední části přístroje, přičemž zadní je výše. Jejich horní kratší strany jsou opatřeny otvory pro připevnění stavěcích pák. Ty jsou upevněny za svá litinová pouzdra vždy dvěma šrouby. Na horní části pákového stojanu je upevněna pravítková skříň se závislostními osami a pravítky, které zajištují mechanické závislosti. V dolní části zadní strany jsou upevněny osové doteky obou pák návěstidel. Pod horním okrajem zadní stěny pravítkové skříně se nacházejí dvě dvojice držáků pro zavěšení konzol používaných při práci na mechanické části přístroje pro odstavení hradlové skříně a kolejového číselníku. Na pravé straně pravítkové skříně je připevněn zástrčkový zámek zajišťující závislost výhybek vlečky. Klička, kterou se tento klíč v zámku uvolňuje nebo zapevňuje, se nachází v pravé části nástavkového rámu. Ten je připevněn k horní straně pravítkové skříně a zprostředkovává závislost mezi mechanickou a elektrickou částí přístroje. Na nástavkovém rámu je usazena hradlová skříň pro pět hradlových vložek. Na její pravé boční straně se nachází klika induktoru. Přední stěnu hradlové skříně tvoří kryt z ocelového plechu vybavený pěti kulatými okénky, za nimiž se pohybují clonky hradlových vložek, a dvěma kontrolními okénky clonek náhradních západek mezilehlých traťových hradel. Název každé hradlové vložky je uveden na kovové tabulce, umístěné pod jejím okénkem. Zleva doprava jsou řazeny v následujícím pořadí: hradlová zarážka na společném tlačítku s mezilehlým traťovým hradlem do Brna, závěr výměn vlečky a mezilehlé traťové hradlo do Prahy na společném tlačítku s hradlovou zarážkou. K zadní straně hradlové skříně je připevněna deska pro příslušenství. Obsahuje poličku se třemi tlačítky hradlových zvonků, dvě hradlová relé a tři hradlové zvonky. Vodiče z hradlové skříně jsou pomocí svodného korýtka upevněného na pravém boku přístroje vedeny do hlavní svorkovnice, umístěné na zadní straně pákového stojanu, a dále do kabelového závěru připevněného na desce pod svorkovnicí.

Elektromechanická zabezpečovací zařízení budou v expozici CHŽK dále prezentovat řídicí přístroj systému Rank, výhybkářské přístroje vzor 3414 a 5007, sada nářadí pro stavědla, klíčový přístroj a přístroj traťového hradla se světelnými návěstidly.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela