Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní noc v Parowozownia Skierniewice

termín: sobota 11. května 2024

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

009.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Výhybkářský přístroj vzor 3414

výrobce: Siemens & Halske, Aktiengesellschaft, Wien
rok výroby: 1897
výrobní číslo:
provozní nasazení: na stavědle číslo 1 v železniční stanici Bečov nad Teplou
provoz ukončen: 20. září 2013
převzato: 24. září 2013
stav: rozložen, uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Elektromechanický výhybkářský přístroj vzor 3414

popis:
Výhybkářský přístroj vzor 3414 se podařilo získat v roce 2013, kdy probíhala modernizace zhlaví v obvodu stavědla číslo 1 stanice Bečov nad Teplou. Elektromechanické zabezpečovací zařízení tam sloužilo od samého počátku provozu, který byl zahájen v roce 1897. Vypnutí přístroje proběhlo v pátek 20. září 2013 v 19.00 hodin. Získání tohoto zařízení je velkým úspěchem, nicméně při jeho připravované rekonstrukci bude muset být brán ohled na naprosto fatální nedostatek náhradních dílů. Tento stav se negativně podepsal i na samotném přístroji, neboť z něj bylo během posledních cca 40 let provozu odebráno velké množství součástí. Největší zásahy způsobila redukce počtu dopravních kolejí stanice ze sedmi na čtyři a náhrada mechanických odjezdových návěstidel a mechanických předvěstí vjezdových návěstidel světelnými. Druhá popsaná změna si vynutila též velmi svérázné dosazení osových doteků pocházejících z novějšího vzoru přístroje do zadní části pravítkové skříně. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s odborníky a historiky zpracováno několik variant rekonstrukce přístroje. V nich je pamatováno i na jeho budoucí začlenění do sekce elektromechanických zabezpečovacích zařízení našeho připravovaného muzea. Zahájení rekonstrukčních prací se předpokládá v závěru roku 2022.

Pákový stojan přístroje je sestaven ze dvou litinových boků, spojených dvěma válcovanými profily tvaru U. Oba profily jsou na svých koncích opatřeny přinýtovanými litinovými zámky, prostřednictvím nichž se pomocí šroubů spojují s bočními díly. Spodní profil je uložen na delší straně a jeho kratší strany směřují nahoru. Horní díl je upevněn nad ním v opačné poloze. Kratší strany profilů jsou na přední i zadní straně přístroje opatřeny otvory pro připevnění pák a držáků řetězových kladek. Na vnější straně obou litinových boků je uvedena zkratka výrobce, tedy písmena S&H. Známé logo firmy, v němž jsou písmena položena přes sebe, totiž v době výroby tohoto zařízení ještě neexistovalo. Na přední straně stojanu přístroje jsou připevněny stavěcí páky. Jsou upevněny za svá litinová pouzdra vždy dvěma šrouby. Zleva doprava jsou řazeny nejprve páky výhybek a závorníků následované pákami návěstidel a předvěstí. Ke stavění jedenácti výhybek jsou použity dvoupolohové rozřezné páky. K obsluze závorníků slouží dvě trojpolohové páky, vjezdová návěstidla se staví dvěma pákami dvojitými a pro obsluhu předvěstí a odjezdových návěstidel měl původně přístroj čtyři dvoupolohové páky, které z něj byly později odstraněny. U tohoto typu zařízení neodcházejí řetězy z pák přímo svisle dolů do otvorů v podlaze, ale jsou vedeny do zadní části stojanu, na níž jsou podobně jako páky upevněny držáky řetězových kladek. Jsou v provedení pro jednu a pro dvě drátovodné trasy a jejich prostřednictvím mění řetězy svůj směr z vodorovného na svislý.

Na horní části pákového stojanu je upevněna pravítková skříň přístroje se závislostními osami a pravítky, které zprostředkovávají mechanické závislosti. Na její přední stěně se nad pákami návěstidel nacházejí návěstní kličky, které je nutné před obsluhou příslušné páky přeložit. Ve střední části je pravítková skříň kryta ocelovým plechem. Vlevo a vpravo jsou k ní připevněny nástavkové rámy. Na rozdíl od novějšího vzoru 5007 nemá tedy přístroj vzoru 3414 nástavkový rám v celé své délce, ale jen pod hradlovou skříní a kolejovým číselníkem. Hradlová skříň pro sedm pozic je umístěna vpravo. Na pravé boční straně se nachází klika induktoru. Horní strana obsahuje hradlová tlačítka ovládající jednotlivé hradlové vložky. Přední stěnu hradlové skříně tvoří kryt z ocelového plechu vybavený sedmi kulatými okénky, za nimiž se pohybují clonky šesti hradlových vložek. Název každé hradlové vložky je uveden na tabulce, umístěné pod jejím okénkem. Zleva doprava jsou vložky řazeny v následujícím pořadí: návěstní hradlo pro odjezd do Toužimi, závěr výměn pro jízdu do nebo od Toužimi, návěstní hradlo pro vjezd od Toužimi, návěstní hradlo pro odjezd do Poutnova, závěr výměn pro jízdu do nebo od Poutnova, rezervní volné pole a návěstní hradlo pro vjezd od Poutnova. K zadní straně hradlové skříně je připevněna deska pro příslušenství. Ze všech původně instalovaných prvků na ní zbyla pouze zvonková tlačítka sloužící pro komunikaci s výpravčím. Kolejový číselník je umístěn vlevo. Má dva hradlové zvonky, sedm okének pro jízdu do nebo od Toužimi a sedm okének pro jízdu do nebo od Poutnova. Pod každým okénkem se na přední stěně nástavkového rámu původně nacházel dvoupolohový kolejový závěrník. V době ukončení provozu zůstaly na přístroji již jen čtyři vložky číselníku a čtyři závěrníky pro každý směr jízdy.

Elektromechanická zabezpečovací zařízení budou v expozici CHŽK dále prezentovat řídicí přístroj systému Rank, výhybkářský přístroj vzor 5007, sada nářadí pro stavědla, klíčový přístroj a přístroje traťových hradel s mechanickými i se světelnými návěstidly.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela