Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní noc v Parowozownia Skierniewice

termín: sobota 11. května 2024

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

044.jpg

Ediční činnost

2015-03_Pohlednice_423.009.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Muzejní expozice železniční sdělovací a zabezpečovací techniky

Dlouhodobým cílem našeho spolku je vybudování muzejní expozice železniční zabezpečovací techniky, v níž by byly vhodnými exponáty zastoupeny všechny epochy vývoje tohoto specifického oboru. Již od poloviny devadesátých let dvacátého století proto shromažďujeme vhodná zařízení, další předměty a artefakty. Výběr jednotlivých prvků není snadný především z důvodu jejich značné rozmanitosti a poměrně dlouhému vývoji tohoto oboru. Naším nejstarším exponátem je tak telegrafní stanice systému Morse z roku 1887, nejmladším pak ovládací a indikační pult reléového zabezpečovacího zařízení AŽD-71 s číslicovou volbou ze stanice Uhersko, vyrobený v roce 1996. V roce 2009 jsme se rozhodli změnit strategii a namísto shromažďování jednotlivých prvků se zaměřujeme na záchranu celých funkčních celků. Domníváme se totiž, že tímto způsobem prezentovaná a zároveň plně funkční zařízení budou pro návštěvníky naší expozice atraktivnější. V současné době máme tímto způsobem sestaveno elektromechanické zabezpečovací zařízení, získali jsme kompletní staniční reléové zabezpečovací zařízení ze stanice Vlárský průsmyk nebo přejezdová zabezpečovací zařízení vzor SSSR, VÚD a AŽD 71. Přípravou expozice se zabývá muzejní rada spolku, které jsou velmi nápomocni odborníci na vedoucích postech správce železniční infrastruktury i řadoví zaměstnanci údržby. Zamýšlené muzeum by mělo v budoucnu sídlit na území Jihomoravského kraje a nebylo by tak konkurencí pro již existující expozici, umístěnou v areálu podniku Signalmont Hradec Králové. S přípravou koncepce našeho muzea nám totiž významně pomohli i někteří z těch, kteří stáli u zrodu hradecké expozice. Obě instituce by se tak v budoucnu mohly vzájemně doplňovat. Zpřístupnění našich sbírek veřejnosti není prozatím možné z důvodu absence vhodných prostor. Snažíme se sice najít vyhovující objekt, ale vzhledem ke skutečnosti, že mnohé plánované exponáty dosud nevlastníme a nemáme jistotu, zda je získáme, není v současné době tato otázka aktuální. Daleko víc nás tak trápí skutečnost, že již odkoupená zařízení skladujeme v několika pronajatých objektech na různých místech. Vzdálenost mezi těmito depozitáři a jejich parametry nám poněkud komplikují činnost a nutí nás ve většině případů skladovat exponáty v rozloženém stavu. Nejvíc nás však mrzí, že nemůžeme vyhovět četným žádostem železničních historiků, modelářů, studentů odborných škol zaměřených na železniční dopravu a zabezpečovací techniku i příznivcům železnice. Tito lidé mají velký zájem si zařízení, z nichž již mnohá nejsou již na železniční síti České republiky v provozu, prohlédnout, změřit či zdokumentovat. Z tohoto důvodu se v současné době intenzivně snažíme získat vhodné skladovací prostory pro jediný depozitář, který by umožnil soustředit všechny získané exponáty na jednom místě a v sestaveném stavu. Mohli bychom tak nejen uspokojit výše zmíněné zájemce, ale v případě příznivé situace příležitostně zpřístupnit naše sbírky i pro veřejnost podobným způsobem, jak to činí například Národní technické muzeum ve svém chomutovském depozitáři.

 

V oboru železniční sdělovací a zabezpečovací techniky i vývoji návěštění nebo řízení provozu na našich železnicích se náš spolek snaží vyvíjet osvětovou, popularizační a propagační činnost. Na děti a mládež je zaměřen náš mobilní stánek s prezentací reléových zabezpečovacích zařízení. Jeho návštěvníci si mohou sami vyzkoušet práci výpravčího ve dvou železničních stanicích a na odbočce, nacházející se na trati těmito stanicemi. Pro historiky, odborníky z oboru, příznivce železnice i laickou veřejnost jsou určeny články zabývající se výše uvedenými tématy, které zveřejňujeme v časopisu Dráha.

 

Přípravu muzejní expozice podpořili:

TT modelář


Mechanická a elektromechanická zabezpečovací zařízení:

Mechanická návěstidla a jejich příslušenství:

Elektromechanické zabezpečovací zařízení německého vzoru

Elektrodynamická zabezpečovací zařízení

Reléová zabezpečovací zařízení

Releová zabezpečovací zařízení

Přejezdová zabezpečovací zařízení

Přejezdová zabezpečovací zařízení

Sdělovací a informační zařízení:

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela