Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

036.jpg

Ediční činnost

2015-08_Pohlednice_464.008.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Klíčový přístroj

výrobce: Elektro – Signal – Praga, národní podnik, Praha
rok výroby: 1949
výrobní číslo:
provozní nasazení: na stavědle číslo 2 v železniční stanici Svitavy (provizorium)
provoz ukončen: podzim 1998
převzato: 28. června 2010
stav: uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Elektromechanický klíčový přístroj

popis:
Klíčový přístroj se podařilo získat v roce 2010, kdy jej jako již nepotřebný vyřadila ze stavu společnost AŽD Praha. Po svém vyrobení v roce 1949 sloužil v různých stanicích jako provizorní náhrada stavědlových přístrojů s ústředním stavěním výhybek při úpravách, přestavbách nebo náhradách standardního elektromechanického zabezpečovacího zařízení. Výrobce dodal přístroj v v transportním obalu, který po přivezení na místo stavby sloužil zároveň jako jeho podstavec. Veškeré závislosti uvnitř přístroje i potřebné klíče byly připraveny již ve výrobním závodě, takže aktivace provizorního zařízení trvala zpravidla velmi krátkou dobu. Stačilo jen opatřit výhybky výměnovými zámky a připojit elektrickou část klíčového přístroje k řídicímu přístroji. Pokud měla stanice mechanická návěstidla, která měla fungovat i po dobu provozu provizorního zabezpečovacího zařízení, musel být ještě zřízen stavěcí kozlík, jehož páky se odemykaly výslednými klíči vyjmutými z klíčového přístroje. V případě světelných návěstidel se výsledný klíč vkládal do kolejové desky. Poslední provozní nasazení našeho klíčového přístroje proběhlo při rekonstrukci železniční stanice Svitavy v rámci modernizace tratě Brno–Česká Třebová. Na opatovském zhlaví stanice došlo ke zřízení provizorního výhybkářského stanoviště číslo II. To nahradilo dosavadní stavědlo číslo 2, které muselo ustoupit rozšiřovanému kolejišti. Po ukončení rekonstrukce stanice skončilo zařízení ve skladu společnosti AŽD, která nám jej v létě 2010 věnovala. Připravovaná rekonstrukce přístroje počítá s jeho uvedením do stavu po vyrobení, tedy do podoby odpovídající padesátým létům dvacátého století.

Mechanickou část přístroje tvoří ocelová skříň obsahující dva otočné bubny, sadu zámkových ústrojí a závěrné zařízení. Je usazena na dřevěném podstavci, který slouží zároveň jako transportní obal. Jeden buben slouží pro vjezdy, zatímco druhý pro odjezdy vlaků. Na obou bocích skříně vyčnívají konce bubnů, v jejichž krytech jsou vyříznuta okénka. Při natočení bubnu se v nich zobrazí číslo koleje spolu s čísly výhybek a jejich požadovanými polohami. Přední stěnu skříně tvoří kryt z ocelového plechu s otvory pro vkládání klíčů a lištami určenými k umístění popisků. V horní části přední stěny skříně se nachází dvě kličky. Levá slouží pro mechanické zapevnění bubnu odjezdových vlakových cest, pravá má stejný účel pro cesty vjezdové. Na mechanické části přístroje je usazena hradlová skříň pro šest hradlových vložek. Na pravé boční straně se nachází klika induktoru. Horní strana obsahuje hradlová tlačítka ovládající jednotlivé hradlové vložky. Přední stěnu hradlové skříně tvoří kryt z ocelového plechu vybavený šesti kulatými okénky, za nimiž se pohybují clonky hradlových vložek, a dvěma kontrolními okénky clonek náhradních západek návěstních hradel. Název každé hradlové vložky je uveden na tabulce, umístěné pod jejím okénkem. Zleva doprava jsou vložky řazeny v následujícím pořadí: hradlová zarážka na společném tlačítku s návěstním hradlem pro odjezd do Opatova, závěr výměn pro odjezd do Opatova, závěr výměn pro vjezd od Opatova a návěstní hradlo na společném tlačítku s hradlovou zarážkou pro vjezd od Opatova. Obě hradlové zarážky a oba závěry výměn mají nouzová vybavovací zařízení. K horní straně hradlové skříně je připevněna deska pro příslušenství. Obsahuje dvě hradlová relé, dva hradlové zvonky, poličku se zvonkovými tlačítky sloužícími pro komunikaci s výpravčím a malý kolejový číselník.

Elektromechanická zabezpečovací zařízení budou v expozici CHŽK dále prezentovat řídicí přístroj systému Rank, výhybkářské přístroje vzor 3414 a 5007, sada nářadí pro stavědla a přístroje traťových hradel s mechanickými i se světelnými návěstidly.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela