Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

146.jpg

Ediční činnost

2015-02_Pohlednice_BOE.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Řídicí přístroj systému Rank

výrobce: Siemens & Halske, Aktiengesellschaft, Wien
rok výroby: 1912
výrobní číslo:
provozní nasazení: železniční stanice Adamov
provoz ukončen: 25. března 1996
převzato: 3. prosince 1996
stav: rekonstruován, oživen, uložen v depozitáři
reportáž o převzetí exponátu: Elektromechanický řídicí přístroj systému Rank

popis:
Řídicí přístroj se pro muzejní expozici podařilo získat během modernizace tratě Brno–Česká Třebová v roce 1996. Tato důležitá trať získala v letech 1910–1913 tehdy nejmodernější elektromechanické staniční i traťové zabezpečovací zařízení, pocházející z vídeňské továrny firmy Siemens & Halske. Po celou dobu provozu přístroje samozřejmě docházelo k různým opravám nebo náhradám jednotlivých částí. Ze stanice Adamov proto pochází jen mechanická část přístroje, která zůstala jako jediná původní. Další potřebné součástky se nám podařilo získat při postupném rušení elektromechanických zařízení na trati z Brna do České Třebové. Původní dřevěný podstavec měl již jen řídicí přístroj v Opatově, z Letovic jsme získali dotekové klíče, z Rájce-Jestřebí posuvné knoflíky a další díly. Při opravě reliéfu kolejiště se ukázalo, že se na místech nápisů Židenice a Blansko původně nacházely nápisy Wien a Prag. Řídicí přístroj však bude v naší expozici prezentován ve stavu ze závěru třicátých let dvacátého století. Na reliéf se proto vrátily nápisy Brno a Praha získané z přístroje ve Skalici nad Svitavou. Hradlovou skříň pocházející z prvního desetiletí dvacátého století a potřebné hradlové vložky z let 1914–1918 nám darovali zaměstnanci Sdělovacích a zabezpečovacích dílen v Hradci Králové. Oprava řídicího přístroje ze stanice Adamov byla dokončena 8. dubna 2005.

Zařízení sestává z dřevěného podstavce, za jehož předními dvířky je poměrně velký úložný prostor. Na zadní stěně jsou připevněny dva kabelové závěry. Na podstavci spočívá skříň s mechanickou částí přístroje obsahující závěrné a zapínací zařízení, plechové závislosti a mechanický registr. Na zadní straně skříně se nachází svorkovnice závěrného a zapínacího zařízení. Přední stěna je vybavena úzkým kontrolním otvorem s odnímatelným plechovým krytem. Otvor slouží k pravidelným kontrolám dna přístroje. Jejich účelem je včas odhalit případnou závadu vzniklou poškozením některé ze součástek. V horní přední části skříně se nachází reliéf znázorňující kolejiště stanice. Ten obsahuje knoflíky pohybující se v zářezech napříč vyznačenými kolejemi. Každý posuvný knoflík slouží výpravčímu k volbě koleje a má na přední stěně mechanického části přístroje kličku pro určení směru jízdy vlaku. Elektrickou část přístroje tvoří hradlová skříň pro dvanáct hradlových vložek usazená na skříni s mechanickou částí. Na obou bočních stranách se nacházejí kliky induktoru, nad nimiž jsou připevněny háky sloužící pro manipulaci při přepravě zařízení. Horní strana obsahuje hradlová tlačítka ovládající jednotlivé hradlové vložky. Přední stěnu hradlové skříně tvoří kryt z ocelového plechu vybavený dvanácti kulatými okénky, za nimiž se pohybují clonky hradlových vložek, a dvěma kontrolními okénky clonek náhradních západek přeřadných hradel. Název každé hradlové vložky je uveden na kovové tabulce, umístěné pod jejím okénkem. Zleva doprava jsou vložky pro levé zhlaví řazeny v následujícím pořadí: přeřadné hradlo na společném tlačítku s návěstním hradlem pro vjezd, závěr výměn pro vjezd, závěr výměn pro odjezd a návěstní hradlo pro odjezd na společném tlačítku s počátečním traťovým hradlem. Následují vložky pro pravé zhlaví v pořadí: počáteční traťové hradlo na společném tlačítku s návěstním hradlem pro odjezd, závěr výměn pro odjezd, závěr výměn pro vjezd a návěstní hradlo pro vjezd na společném tlačítku s přeřadným hradlem. Všechny hradlové vložky s výjimkou přeřadných a počátečních traťových hradel mají na předním krytu skříně nouzové vybavovací zařízení. K zadní straně hradlové skříně je připevněna deska pro příslušenství. Obsahuje poličku s vybavovacími tlačítky a tlačítky hradlových zvonků, sloužících pro komunikaci s oběma stavědly a oběma hradly, nacházejícími se v přilehlých traťových úsecích. Nad návěstními vložkami pro odjezd jsou umístěny dotekové klíče umožňující uzavřít závěr výměn pro odjezd při poruše traťového zabezpečovacího zařízení nebo pro vjezd z nesprávné koleje. Deska dále obsahuje šest hradlových zvonků. Nad oběma přeřadnými hradly jsou umístěny zvonky pro předhlášku z tratě. Zvonky pro komunikaci se stavědly se nacházejí nad závěry výměn. V horní části desky byla původně výstupní svorkovnice přístroje. Po náhradě vzdušného vedení kabely došlo k jejímu odstranění. Při rekonstrukci přístroje jsme ji neobnovovali a na desku byl pouze umístěn její kryt.

Elektromechanická zabezpečovací zařízení budou v expozici CHŽK dále prezentovat výhybkářské přístroje vzor 3414 a 5007, sada nářadí pro stavědla, klíčový přístroj a přístroje traťových hradel s mechanickými i se světelnými návěstidly.

O řídicím přístroji a jeho vynálezci Ing. Georgu Rankovi a historii jeho vynálezu pojednává i náš článek zveřejněný v čísle 6/2016 časopisu Dráha.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela