Připravujeme

Mikulášská jízda do Oslavan 2023

termín: sobota 2. prosince 2023

Přihlášení

Razítka

025.jpg

Ediční činnost

2015-11_KK_2016.jpg

Nákupní košík


Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /data/web/virtuals/328429/virtual/www/plugins/vmcalculation/avalara/classes/ATConfig.class.php on line 34
 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Aktuality

 

Článek v časopise Dráha 12/2022

Ve čtvrtek 15. prosince 2022 vyšlo letošní dvanácté číslo časopisu Dráha, do kterého jsme ve spolupráci s několika odborníky z oboru železniční zabezpečovací techniky i pamětníky přispěli článkem o historii návěstidel a návěstění na našich železnicích. Tento počin vznikl především jako připomenutí osmdesátého výročí změny návěstní stupnice a šedesátého výročí zavedení rychlostní návěstní soustavy. Prosincový článek popisuje období od zahájení provozu na naší první parostrojní železnici v roce 1839 do konce druhé světové války. Druhá část, popisující historický vývoj od roku 1945 do současnosti, by měla vyjít v lednovém čísle časopisu Dráha. Nezbývá než doufat, že článek přinese odpovědi na nejčastější otázky, které se především v diskusích na sociálních sítích neustále opakují. Časopis je možné zakoupit v modelářských prodejnách, obchodech specializujících se na železniční literaturu a ČD-centrech velkých železničních stanic.

 

 

Generální oprava hodin pro stanici Dubí

V poslední den platnosti jízdního řádu 2021/22 se na výpravní budovu nádraží v Dubí na Teplicku vrátily opravené staniční hodiny vyrobené v první polovině dvacátého století německou firmou Telefonbau & Normalzeit. Jejich opravu a instalaci zajistili členové našeho spolku. Slavnostní odhalení renovovaných hodin proběhlo v sobotu 10. prosince 2022 v rámci rozloučení s vlaky Českých drah. Ty na tamní trati nahradí od začátku platnosti nového jízdního řádu jiný dopravce. Z akce, pořádané majiteli a provozovateli dubské železniční muzejní expozice, přineseme obrazovou reportáž, kterou zveřejníme na stránkách CHŽK, na sociálních sítích i na webu spolku v sekci Kronika.

 

 

Kapesní kalendáře pro rok 2023

V závěru listopadu 2022 byl dán do prodeje v pořadí již 25. kapesní kalendář našeho spolku. Autorem použitého snímku zvláštního vlaku vedeného parními lokomotivami 423.041 a 423.009 zachyceného mezi stanicemi Hostašovice a Veřovice je Pavel Stejskal. Nové kalendáře lze zakoupit na obvyklých místech za jednotnou cenu 3,- Kč. Sběratelům nabízíme za sníženou cenu 1,- Kč i starší exempláře z let 2011–2022. Informace o možnostech nákupu kalendářů i ostatních upomínkových předmětů prostřednictvím e-shopu získáte v sekci Ediční činnost.

 

Nostalgické akce v roce 2023

Na začátku listopadu 2022 proběhla jednání s pořadateli nostalgických akcí, kteří mají zájem o zajištění vlakového personálu CHŽK v sezóně 2023. V současné době je dohodnuta naše účast na třech akcích a o dalších dvou se stále jedná. V závěru roku 2023 bychom zároveň chtěli zorganizovat tradiční Mikulášskou jízdu v osvědčené trase z České Třebové přes Skalici nad Svitavou a Chornice do České Třebové. Konání této akce je ovšem stejně jako v případě všech plánovaných akcí podmíněno zajištěním dostatečného množství finančních prostředků. Na základě dohody s ostatními pořadateli a s přihlédnutím k nemožnosti predikce budoucího vývoje není alespoň prozatím možné zveřejnění akcí a jejich termínů na stránce Připravujeme v sekci Akce na našem webu. Tyto informace budeme proto postupně doplňovat až v průběhu roku 2023, a to vždy po souhlasu příslušného pořadatele.

 

 

Mikulášská jízda v roce 2022

Po tříleté odmlce způsobené opatřeními přijatými v souvislosti s onemocněním Covid-19 bude náš vlakový personál moci přivítat cestující na Mikulášské jízdě. Půjde o tradiční jízdu do Oslavan, na jejímž pořádání se náš spolek podílí již více než deset let, a to vždy v sudé roky. Akce proběhne v sobotu 3. prosince 2022 podle osvědčeného scénáře. Zvláštní vlak vedený parní lokomotivou bude odpoledne vypraven z brněnského hlavního nádraží. Pro jeho cestující připravují pořadatelé program na čertovském zámku v Oslavanech, odkud se pak všichni vrátí zvláštním vlakem zpět do Brna. Na rozdíl od předchozích ročníků nebudou pořadatelem akce České dráhy, ale město Oslavany. Tato změna se projeví tím, že mikulášskou nadílku nedostanou zúčastněné děti při zpáteční jízdě vlakem, ale přímo na zámku v Oslavanech. Podrobnější informace zveřejníme ihned po schválení jízdního řádu mimořádného spoje.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela