Připravujeme

Přihlášení

Razítka

142.jpg

Ediční činnost

2015-07_Pohlednice_464.202.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Aktuality

 

Kniha „Železniční nehody, řízení a zabezpečení“

V říjnu 2021 dokončil Ing. Josef Schrötter svoji nejnovější knihu „Železniční nehody, řízení a zabezpečení“. Publikace, na jejímž vydání spolupracoval významný odborník na železniční zabezpečovací techniku Ing. Petr Lapáček, mapuje železniční nehody u nás i ve světě. Popisuje také vývoj systémů řízení a zabezpečení železničního provozu od roku 1825 až do současnosti. Jednotlivé kapitoly zahrnují vždy dvacetiletá období a jsou opět doprovázeny nádhernými ilustracemi malíře Bohuslava Fultnera. Kniha bude v prodeji od 22. listopadu 2021, aby mohla potěšit ty, kdo ji najdou pod vánočním stromečkem. Náš spolek ji vřele doporučuje všem zájemcům o železniční dopravu.

 

 

Mikulášské jízdy v roce 2021

Od července 2021 vedli zástupci CHŽK jednání s některými dlouholetými sponzory naší Mikulášské jízdy, jejíž konání jsme plánovali na neděli 5. prosince 2021. Ekonomická situace velké většiny z nich však není dobrá a koncem léta tak již bylo zřejmé, že se nepodaří zajistit finanční prostředky potřebné k vypravení zvláštního vlaku. S podzimním zvýšením počtů osob pozitivně testovaných na onemocnění Covid-19 vzrostlo navíc i riziko omezení hromadných akcí. Z těchto důvodů se v letošním roce Mikulášská jízda CHŽK neuskuteční. V případě příznivého vývoje epidemiologické situace v ČR se náš vlakový personál zúčastní Mikulášské jízdy z Brna do Oslavan, plánované na sobotu 4. prosince 2021. Informace o konání této akce, jejímž pořadatelem je město Oslavany, zveřejníme včas obvyklým způsobem.

 

 

Nový exponát do sbírky budoucího muzea

V říjnu 2021 se nám podařilo získat ukazatel rychlosti UR1. Tento prvek vznikl na přelomu let 1960 a 1961 v souvislosti s připravovanou změnou návěstní soustavy ČSD. Na světelných návěstidlech vzor SSSR měl návěstit buď rychlost 60 km/h (žlutý pruh), nebo rychlost 80 km/h (zelený pruh). K jeho zavedení došlo po zkušebním provozu na návěstidle SBN stanice Praha-Běchovice v červenci 1961. Po vyrobení a instalaci několika kusů se ukázalo, že jsou rozměrově naddimenzované, a strojvedoucí navíc kritizovali, že zelený pruh zcela „přesvítí“ spodní žluté světlo návěstidla. Ještě v průběhu roku 1961 byl proto vyvinut ukazatel rychlosti UR2 s polovičními rozměry i hmotností. Námi získaný exponát sloužil ve stanici Unhošť na návěstidle L3. Po jeho výměně skončil v soukromé sbírce a několikrát změnil majitele. Ten poslední nám jej daroval výměnou za výstražník VÚD. Prezentaci nového exponátu, který bude zařazen do sekce reléových zabezpečovacích zařízení vzor SSSR, zveřejníme v sekci Muzeum.

 

 

Zemřel Čestmír Čep

V pondělí 27. září 2021 zemřel ve věku 74 let Čestmír Čep ze Šumperka. Pan Čep byl oblíbený a činorodý sběratel, regionální železniční historik i účastník mnoha nostalgických akcí, na nichž vystupoval v železničářských, vojenských nebo policejních uniformách. Jako dlouholetý spolupracovník našeho spolku často vypomáhal při organizaci náročných akcí zaměřených na specifická historická období a v mnoha případech nezapomenutelně ztvárnil role, které mu určoval scénář. Poslední rozloučení s Čestmírem Čepem proběhne v úzkém rodinném kruhu.

 

 

Rekonstrukce železničních přejezdů v Jaroměřicích nad Rokytnou

V pondělí 27 září 2021 zahájila Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava rekonstrukci zabezpečovacího zařízení na třech železničních přejezdech nacházejících se v blízkosti železniční stanice Jaroměřice nad Rokytnou. V rámci této investiční akce dojde k náhradě dosavadních přejezdových zabezpečovacích zařízení typu VÚD moderními elektronickými systémy. Našemu spolku bylo nabídnuto šest výstražníků, které jsme ihned po vypnutí všech tří zařízení převzali pro naše členy, spolupracovníky a spřátelené spolky.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela