Připravujeme

Brno – město uprostřed Evropy 2018

termín: neděle 17. června 2018

Bezdružické parní léto 2018

termín: sobota 30. června 2018

Přihlášení

Razítka

063.jpg

Ediční činnost

2015-02_Pohlednice_BOE.jpg

Aktuality

 

Zahájení turistické sezony 2016 v Boskovicích

Letošního zahájení turistické sezony v Boskovicích s podtitulem „Podnikatelské aktivity našich pradědečků“, se zúčastnil i náš spolek. Trasa pochodu městem vedla přes místa, na nichž se nacházely nebo stále nacházejí provozovny známých živnostníků i velkých firem, které v Boskovicích minulém století působily. Účastníci akce měli možnost získat na každém z deseti stanovišť kartičky s historickými výjevy a na závěr i zvláštní odměnu. CHŽK zajistil stanoviště s číslem 5, věnované historii železniční stanice Boskovice. Přímo na nástupišti nádraží jsme umístili panel s informacemi o zásadních událostech a zprovoznili dálnopisný stroj T100 i mechanické ústřední stavědlo. Návštěvníkům akce jsme umožnili také nákup upomínkových předmětů a získání otisků pamětních razítek.

Stanoviště číslo 5 na nástupišti boskovické stanice. Foto Marie Veselá

 

 

Sada nových pamětních razítek

I letos se můžete těšit na několik nových pamětních razítek, která jsou připravena k vyzvednutí pro budoucí majitele. Jejich otisky bude možné získat na našich akcích i v dohodnutých stanicích ČD. Náhledy nových razítek najdete v sekci Pamětní razítka roku 2016.

 

 

Výročí patentování legendárního přístroje

Při příležitosti letošního 125. výročí patentování elektromechanického řídícího přístroje systému Rank připravujeme ve spolupráci s redakcí časopisu Dráha článek nejen o tomto zařízení, ale také o jeho vynálezci Ing. Georgu Rankovi (1855–1938). Zatímco řídící přístroj je velmi dobře znám mezi zaměstnanci železnice i jejími příznivci, o jeho vynálezci se většinou vůbec neví. Dokonce i část odborné veřejnosti netuší, že dodnes běžně používané označení zařízení bylo původně příjmení osoby, jejíž podoba stále zůstává utajena. Členům našeho spolku se za pomoci několika odborníků podařilo vypátrat v Rakousku potomka Georga Ranka, pana dvorního radu ve výslužbě Dipl. Ing. Wernera Liko. Oslovili jsem jej a požádali o pomoc při přípravě článku o jeho předkovi. Výsledkem jednání byla naše návštěva u pana dvorního rady, který nás nechal nahlédnout do rodinného archivu. Na unikátní materiály včetně podobizny Ing. Ranka se můžete těšit v červnovém čísle časopisu Dráha.

Dvorní rada Dipl. Ing. Werner Liko a jednatel našeho spolku u ústředního stavědlového přístroje vzor 5007 na snímku Radka Vitíka.

 

 

Nové sekce na webu

Během února 2016 jsme naše internetové stránky rozšířili o tři nové sekce s názvy Filmy, Muzeum a Členové. V sekci Filmy naleznete informace o všech filmových projektech, na nichž náš spolek spolupracoval. Reportáže o jejich natáčení tak již není nutné hledat přes sekci Kronika. V sekci Muzeum chceme představit projekt naší připravované muzejní expozice železniční zabezpečovací a sdělovací techniky. Do doby než bude spuštěna plná verze této sekce v ní bude umístěn seznam nejdůležitějších získaných exponátů s odkazy na údaje o jejich historii a reportáže z jejich získání. V sekci Členové si dovolujeme představit naše členky a členy. Chybějících osm fotografií doplníme v průběhu prvního pololetí tohoto roku.

 

 

Zemřel Petr Tuček

V neděli 31. ledna 2016 zemřel Petr Tuček, nejdéle sloužící kapitán lodní dopravy Dopravního podniku města Brna, člen Parostrojního spolku Brunensis a brněnského Tramvajklubu. Byl známý svoji nevšední ochotou a obětavostí, s níž vypomáhal při organizování různých nostalgických akcí včetně železničních. S kapitánem Tučkem se naposledy rozloučíme v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích a Gajdošově ulici v úterý 9. února 2016 ve 14.00 hodin. Vzpomínku na Petra Tučka zveřejníme v sekci NAŠE KRONIKA.

 

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 44
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela