Připravujeme

Přihlášení

Razítka

006.jpg

Ediční činnost

2015-02_Pohlednice_BOE.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Výstražníky typu VÚD ze Šebetova a z Velkých Opatovic

Prudký rozmach automobilismu po druhé světové válce přiměl vedení železnic, aby se vážně zabývalo efektivním zabezpečením železničních přejezdů. Mechanické závory, používané od počátku existence železnic, měly zásadní slabinu v závislosti na lidském činiteli. Převážná většina přejezdů na místních drahách navíc neměla ani ty a byla zabezpečena pouze výstražnými kříži. Jen ve velmi omezené míře se na síti ČSD vyskytovala samočinná zařízení systému Fryba, dodávaná v meziválečném období podnikem Vedka. V důsledku poválečného uspořádání politických poměrů v Evropě započala v ČSR na počátku padesátých let výstavba přejezdových zařízení sovětského vzoru. Robustní výstražníky v provedení se závorou nebo bez závory, nejprve dovážené ze SSSR a následně vyráběné v československé licenci, se však z ekonomických důvodů objevovaly především na hlavních tratích. Pro lokálky, na nichž stále převažovaly výstražné kříže, začal ve druhé polovině padesátých let vyvíjet tehdejší Výzkumný ústav dopravní (VÚD) jednoduché, spolehlivé a finančně co nejméně nákladné přejezdové zabezpečovací zařízení. K aktivaci prvního došlo v roce 1960 na trati Brno–Nezamyslice. Zařízení určené pro vedlejší jednokolejné neelektrifikované tratě dostalo jako typové označení zkratku názvu výrobního podniku – VÚD. Po úspěšném zkušebním provozu se začalo díky technické jednoduchosti, provozní nenáročnosti i nízkým pořizovacím nákladům velmi rychle rozšiřovat. V době, kdy od vybudování většiny zařízení VÚD uplynulo 40 let, začala železniční správa provádět jejich rekonstrukce nebo je nahrazovat novějšími systémy. Z tohoto vývoje vyplynulo nebezpečí, že by v budoucnu mohl vzniknout zásadní problém při pořizování původního a pozdějšími úpravami nedotčeného zařízení do muzejní expozice. V říjnu 2013 odkoupil proto náš spolek od Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava kompletní zařízení typu VÚD z přejezdu P5263 nacházejícího se v kilometru 8,796 mezi stanicemi Havlíčkův Brod a Rozsochatec. Pocházelo z roku 1964 a vykazovalo překvapivou zachovalost. Výstražníky původního provedení měly již sice doplněnou pozitivní signalizaci, ovšem stále se na nich nacházely kryty pro mechanismus poruchových štítů. V muzejní expozici proto předpokládáme jejich uvedení do původního stavu z doby těsně po dodání z výroby. Pro komplexní prezentaci tohoto typu zařízení nám však nadále chybělo novější provedení výstražníku, dodávané po roce 1968. Z tohoto důvodu došlo v roce 2017 k dohodě mezi našim spolkem a Správou sdělovací a zabezpečovací techniky Brno, která nám nabídla odprodej výstražníků z přejezdů v železničních stanicích Šebetov a Velké Opatovice. Protože o tento materiál je v současné době velký zájem, rozhodli jsme se odkoupit všech šest výstražníků z obou přejezdů. První etapa akce se uskutečnila ve středu 16. srpna 2017, kdy došlo k náhradě dvou výstražníků PZZ typu VÚD na přejezdu P6961 v kilometru 18,319 v železniční stanici Šebetov. V sousední stanici Velké Opatovice na přejezdu P6950 v kilometru 11,234 proběhla náhrada v úterý 29. srpna 2017. Jeden výstražník se stane součástí muzejní expozice CHŽK, zatímco ostatní zamířily k našim kolegům z Poličky, Zdic nebo Kyšic u Plzně.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela