Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní noc v Parowozownia Skierniewice

termín: sobota 11. května 2024

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

031.jpg

Ediční činnost

2015-12_Rocenka_2014.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Moravské Bránice – naše zatím největší záchranná akce

V závěru roku 2010 vyvrcholily stavební práce na projektu dálkového řízení železniční trati Střelice–Hrušovany nad Jevišovkou. První etapa této rozsáhlé investiční akce skončila v úterý 9. listopadu 2010 v 16 hodin aktivací nového zabezpečovacího zařízení ESA 11 ve stanici Moravské Bránice, která byla až do uvedeného dne vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením s mechanickými odjezdovými a světelnými vjezdovými návěstidly. V následujících etapách stavby pak proběhla aktivace elektronického zabezpečovací zařízení ve stanicích Ivančice a Moravský Krumlov. Nové zabezpečovací zařízení obdržela také znovuobnovená stanice Silůvky, která sloužila od roku 1992 jen jako zastávka s nákladištěm. Přilehlých šest traťových úseků bylo nově vybaveno traťovým zabezpečovacím zařízením a na silničních přejezdech v těchto úsecích byla dosazena moderní nebo rekonstruována stávající přejezdová zabezpečovací zařízení. Nově tak celou trať mezi Střelicemi a Moravským Krumlovem včetně odbočné trati do Oslavan řídí dálkově prostřednictvím Jednotného obslužného pracoviště (JOP) výpravčí stanice Moravské Bránice. V budoucnosti se předpokládá pokračování stavby a zapojení stanic Rakšice a Miroslav. V případě realizace této etapy bude trať ze Střelic do Hrušovan nad Jevišovkou řízena dálkově z Moravských Bránic, což přinese nejen personální úspory, ale především výrazné zvýšení bezpečnosti a propustnosti na dotčených tratích. Stavba však také znamenala konec pro dosavadní, dnes již historické, zabezpečovací zařízení v Moravských Bránicích, které se navíc těšilo značné oblibě u železničních fotografů. Ti s oblibou pořizovali snímky nejrůznějších kolejových vozidel v sousedství mechanických odjezdových návěstidel, nacházejících se v počtu pěti kusů na každém zhlaví. Náš spolek zvažoval možnou záchranu alespoň některých z nich, proto se záhy po zahájení stavebních prací obrátil na přednostu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno Ing. Vlastislava Mičku s dotazem, zda by bylo možné část vyřazovaných zařízení odkoupit. Pan přednosta odpověděl velmi vstřícně a nabídl nám možnost odkoupení celého zabezpečovacího zařízení vcelku, čímž nás poněkud zaskočil. CHŽK již v minulosti odkoupil některé vyřazované části zabezpečovacích zařízení z jiných stanic, ale rozsah této transakce předčil vše dosavadní. Některé části zařízení jsme měli již v našem depozitáři a stáli tak před otázkou, co ze stanice zachránit a co ponechat osudu. Naprosto geniálním řešením se ukázalo oslovení několika dalších spolků zabývajících se železniční historii i některých jednotlivců. Nabídka možnosti odběru materiálu, o který jsme neměli zájem, nakonec přilákala víc zájemců, než bylo možné uspokojit. Do našeho depozitáře tak putovala dvě mechanická odjezdová návěstidla, mechanická přestavník a mechanický závorník. Jedno návěstidlo odebral blanenský spolek Kolejová, který si odvezl také mechanické závory z jižního zhlaví stanice včetně pohonu. O šest mechanických návěstidel projevily zájem soukromé osoby a jedno si ponechala železniční správa na náhradní díly. Elektromechanické staniční zabezpečovací zařízení z Moravských Bránic se stalo jedním z prvních exponátů připravované muzejní expozice, která se bude nacházet v bývalé lokomotivní remíze ve stanici Kroměříž. Toto muzeum hodlá vybudovat spřátelený spolek Kroměřížská dráha (KMD), který je známý i organizováním nostalgických akcí. KMD již v minulosti uvažovala o nákupu podobného zařízení, ovšem dosavadní nabídky byly naprosto nevhodné. Stavědlové přístroje měly buď velké rozměry, případně již prošly rekonstrukcemi a namísto pák měly pouze kličky. Bránické zařízení se ukázalo pro muzejní účely naprosto ideální. I mechanické závory ze severního zhlaví stanice odkoupili, tentokrát zcela privátně, nadšenci provozující úzkorozchodnou železnici v nedalekém Zbýšově. Téměř všechna zařízení, snad s výjimkou světelných vjezdových návěstidel, tak byla použita pro muzejní účely. Celou záchrannou operaci by nebylo možné uskutečnit bez vstřícného přístupu přednosty Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno Ing. Vlastislava Mičky, kterému patří velký dík. Poděkování si nepochybně zaslouží i jeho zaměstnanci, z nichž jmenujme alespoň Libora Vozdeckého, pod jehož provozní středisko v Hrušovanech nad Jevišovkou bránické nádraží spadá. Velký kus práce odvedli také zaměstnanci firmy AK-Signal i Správy tratí Brno, kteří provedli šetrnou demontáž mechanických návěstidel a jejich nakládku do železničního vozu. Návěstidla bylo totiž nutné převézt do meziskladu což se ovšem neobešlo bez problémů. Ukázalo se totiž, že žádný místní autodopravce nedisponuje vozidlem s dostatečně dlouhým ložným prostorem. Náš zástupce proto kontaktoval společnost ČD-Cargo, konkrétně vozového disponenta paní Vlastu Vichtovou, která nám nabídla řešení v podobě přepravy v nákladním voze řady Es. Nezbývá než uznat, že operativnost s jakou nám byl vůz přistaven i rychlost následné přepravy nás velmi mile překvapila. Vykládku železničního vozu a první etapu rozvozu zrealizovala firma Kovošrot Hensl Boskovice. Její řidič pan Roman Zemánek předvedl při manipulaci s návěstidly naprosto dokonalou souhru člověka s technikou, neboť dokázal manipulovat s tak problematickými a rozměrnými břemeny, jakými mechanická návěstidla, nepochybně jsou naprosto dokonale, a to i v prostoru omezeném zástavbou nebo elektrickým nadzemním vedením. Pro rozvoz dalším zájemcům, kterým byla návěstidla dodána již rozložená, nám firma Fado Boskovice zapůjčila skříňovou Avii. Nesmíme zapomenout ani na výpravčí z Moravských Bránic Petra Příkazského, Petra Šlampu a Adama Vrablice. I přes ztížené pracovní podmínky, které během rekonstrukce komplikovaly jejich službu, byli při demontážích a přesunech zachraňovaného materiálu maximálně vstřícní a ochotně se snažili pomáhat, jak se dalo. Všem jmenovaným firmám i jednotlivcům patří náš velký dík za neocenitelnou pomoc, díky které bylo možné zrealizovat akci tak velkého rozsahu.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela