Připravujeme

Mikulášská jízda do Oslavan 2023

termín: sobota 2. prosince 2023

Přihlášení

Razítka

026.jpg

Ediční činnost

2015-10_Pohlednice_314-303.jpg

Nákupní košík


Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /data/web/virtuals/328429/virtual/www/plugins/vmcalculation/avalara/classes/ATConfig.class.php on line 34
 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Stavědlo Boskovice

Stanice Boskovice, ležící na trati Skalice nad Svitavou–Velké Opatovice byla vybudována v letech 1907–1908. Uvedená trať spadala do kategorie místních drah, a proto nebylo nutné vybavovat její stanice vjezdovými ani odjezdovými návěstidly. Výpravčí v těchto případech mohl podle tehdy platných předpisů povolit jízdu vlaku ze sousední do vlastní stanice teprve v okamžiku, kdy pro tento vlak byla volná vjezdová kolej a postavená vlaková cesta. Pokud bylo nutné zadržet již vypravený vlak, musel tak učinit pomocí přenosné návěsti „Stůj“ zaměstnanec, vyslaný ke krajní výhybce. Tento systém výrazně snižoval propustnost tratí i plynulost dopravy, proto byly v průběhu následujících let i stanice na místních drahách vybavovány alespoň vjezdovými návěstidly. V Boskovicích se tak stalo 16. září 1947, kdy došlo k aktivaci nového zabezpečovacího zařízení. Stanice byla nově kryta jednoramennými mechanickými návěstidly s mechanickými předvěstmi, které obsluhoval výpravčí z ústředního stavědla, umístěného na nástupišti vedle vchodu do dopravní kanceláře. K osvětlování návěstidel a předvěstí za snížené viditelnosti sloužily petrolejové svítilny. Jako ústřední stavědlo byl použit stavěcí kozlík typově vycházející ze systému SA-12, vyvinutého již v závěru 19. století. Původ zařízení prozradí na první pohled atypicky tvarovaná držadla stavěcích pák nebo použití páček se závažím namísto západek s pružinou. Vzhledem ke skutečnosti, že systém SA-12 byl považovaný již v první polovině dvacátého století za zastaralý a zařízení podle tohoto vzoru nebyla nově budována, se lze domnívat, že došlo k rekonstrukci a využití stavědlového přístroje z jiné služebny, která byla buď modernizována nebo zrušena. Bohužel se v archivních materiálech nepodařilo zjistit, odkud pochází. Po necelých 51 letech došlo 25. března 1998 k aktivaci nového staničního zabezpečovacího zařízení TEST 10 se světelnými vjezdovými a skupinovými odjezdovými návěstidly typu AŽD-70. Mechanické zabezpečovací zařízení z roku 1947 bylo vypnuto a mechanická návěstidla zneplatněna. Náš spolek se rozhodl unikátní stavědlo zachovat jako muzejní exponát. Ještě v době výstavby nového zařízení proběhla jednání s kompetentním zástupcem Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, který nám vyšel maximálně vstříc. Kromě stavědla jsme nakonec odkoupili i mechanickou předvěst L, mechanické vjezdové návěstidlo S, ústřední zámek, v němž byly zapevněny klíče od odvratných výhybek, a skříňku pro zavěšování hlavních klíčů. Zatímco ostatní zařízení jsme po demontáži přesunuli do našeho depozitáře, stavědlo jsme se rozhodli ponechat na nástupišti stanice jako vhodný dekorační doplněk. Za tímto účelem bylo však nutné provést jeho částečnou rekonstrukci tak, aby mohlo být veřejnosti prezentováno již v průběhu oslav 90. výročí zahájení provozu na místní dráze ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic pořádaných v květnu 1998. Po demontáži drátových táhel k návěstidlům a předvěstem jsme do šachty pod kozlíkem umístili držák s kladkami. Přes ně jsou nyní vedeny řetězy jednotlivých pák, takže zařízení lze obsluhovat tak, jako by nadále plnilo svoji funkci. Z páky návěstidla S jsme odstranili nešetrně navařenou konstrukci zámku, kterým byla od roku 1970 zřízena závislost mezi tímto návěstidlem a zabezpečovacím zařízením typu VÚD na přejezdu v kilometru 27,471. Oprava byla zakončena očištěním celé konstrukce a jejím novým natřením.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela