Připravujeme

Přihlášení

Razítka

129.jpg

Ediční činnost

2015-05_Pohlednice_433.002.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Slavnosti Pernštejnského panství 2019

termín: sobota 6. července 2019
kód akce: 08-164
pořadatel: České dráhy, a. s. – ROC Brno
místo konání: traťový úsek Brno hlavní nádraží–Nedvědice–Nové Město na Moravě
vozidla: T 478.1004 + Dsd + 3 Ce + Ar + 2 Ce + T 466.0007
období: šedesátá léta dvacátého století
razítko:

V prvním červencovém víkendu roku 2019 probíhal na hradě Pernštejn a v přilehlém městysi Nedvědice festival Slavnosti Pernštejnského panství. Součástí této oblíbené akce jsou již od roku 2006 i jízdy zvláštních vlaků. Tato železniční část festivalu je mezi nadšenci a fotografy známá nejen díky jízdám mimořádných spojů vedených parními lokomotivami, ale také nasazováním historických nebo netradičních vozidel na vybrané pravidelné spoje. V letošním roce však zvolili pořadatelé z Regionálního obchodního centra Českých drah v Brně finančně úspornou variantu a rozhodli se vypravit jen jeden pár zvláštních vlaků v trase Brno hlavní nádraží–Nedvědice–Nové Město na Moravě. Pravidelné spoje na regionální trati z Tišnova do Žďáru nad Sázavou posílil dopravce nasazením motorových vozů řady 842, disponujícími vyšším počtem míst pro cestující. Zvláštní vlak z Brna byl sestaven z historických osobních vozů bývalé třetí třídy, služebního vozu pro přepravu kočárků a jízdních kol a bufetového vozu. V jeho čele měla podle původních plánů stanout parní lokomotiva 433.001 a na konci soupravy vypomoci historická motorová lokomotiva T 478.1004 z roku 1966. Krátce před akcí však z důvodu extrémně suchého počasí zakázala Hasičská záchranná služba jízdy parních lokomotiv na území celého Jihomoravského kraje. Mimořádný spoj tak odvezly motorové lokomotivy T 478.1004 a T 466.0007. Zatímco někteří cestující neskrývali zklamání, ctitelé těchto lokomotiv si přišli na své a jízda zvláštního vlaku se těšila značnému zájmu železničních fotografů. Někteří z nich zavítali na Vysočinu dokonce až z Velké Británie. Členové našeho spolku, kteří zajišťovali personál mimořádných spojů mezi Brnem a Novým Městem na Moravě, použili z důvodu změny v nasazení hnacích stejnokroje ČSD vzor 1954. Předem avizované nasazení motorové lokomotivy namísto původně plánované parní nemělo kupodivu větší vliv na zájem veřejnosti o svezení zvláštními vlaky. Nezbývá tedy než doufat, že se tato akce uskuteční i v příštím roce a že do jejího průběhu tentokrát nepřízeň počasí nezasáhne.

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela