Připravujeme

Zahájení nostalgické sezony 2018

termín: sobota 7. dubna 2018

Brno – město uprostřed Evropy 2018

termín: neděle 17. června 2018

Přihlášení

Razítka

068.jpg

Ediční činnost

2015-06_Pohlednice_475.101.jpg

Slavnosti Pernštejnského panství 2017

termín: středa 5. července 2017
kód akce: 08-146
pořadatel: České dráhy, a. s. – ROC Brno
místo konání: traťový úsek Havlíčkův Brod–Nedvědice
vozidla: 433.001 + Bac + 4 Ce + T 478.1001, 464.202 + 8 Ce + WLAB + T 466.0007
               T 478.1002 + 3 Bmx, T 478.1008 + BDs + A + AB + B
období: třicátá léta dvacátého století
razítko:

Letošní ročník oblíbené nostalgické akce Slavnosti Pernštejnského panství se uskutečnil netradičně v den státního svátku ve středu 5. července 2017. Prestižní festival zábavy na hradě Pernštejn a jeho podhradí doprovází již od roku 2006 vypravení mimořádných vlaků vedených parními lokomotivami. Od roku 2007 je železniční část akce, pořádaná Regionálním obchodním centrem Českých drah v Brně, zpestřena i o nasazení historických motorových lokomotiv a vozů na vybrané pravidelné spoje. Zvláštní vlaky do Nedvědice vedené parními lokomotivami vyjely letos opět z Brna i Havlíčkova Brodu. Z důvodu náročné výlukové činnosti v brněnském železničním uzlu se výchozí stanicí vlaku vedeného parní lokomotivou 464.202 stalo nádraží v Králově Poli. Na vlak z Havlíčkova Brodu nasadily České dráhy parní lokomotivu 433.001. Při večerním návratu si oba stroje vyměnily své pozice a vlak do Brna odvezla lokomotiva 433.001. Vlak opačným směrem vedený strojem 464.202 ukončil letos svoji jízdu už ve stanici Žďár nad Sázavou. K tomuto opatření přistoupil pořadatel z důvodu nutnosti návratu jeho soupravy do Nedvědice, odkud byl pro návštěvníky slavností vypraven noční mimořádný spoj do Brna. Z důvodů suchého a horkého počasí, které několik dnů před akcí panovalo, musel být na oba vlaky dodán postrk ke snížení výkonu parních lokomotiv. V obou případech použil dopravce historické motorové lokomotivy. Stroji 464.202 tak vypomáhala lokomotiva T 466.0007, k vlakům vedených lokomotivou 433.001 byl připojen stroj T 478.1001. Toto opatření naštěstí nevadilo nikomu z velkého počtu cestujících, kteří oba mimořádné spoje využili. Po příjezdu obou vlaků do stanice Nedvědice odjela lokomotiva 464.202 se svou soupravou do stanice Bystřice nad Pernštejnem, odkud se odpoledne vrátila zpět. Tento pár mimořádných spojů nebyl určen pro návoz návštěvníků festivalu, ale především pro místní obyvatele. Na několik pravidelných osobních vlaků nasadily České dráhy soupravu tří vozů řady Bmx, vedenou historickou motorovou lokomotivou T 478.1002, zatímco spěšné vlaky 1637 a 1638 odvezl nerekonstruovaný Brejlovec 754.012-3. Naprostou novinkou letošního ročníku se stal mimořádný rychlík Pardubice–Žďárec u Skutče–Svitavy–Brno–Tišnov, sestavený z vozů BDs, B, AB a A, který odvezla historická motorová lokomotiva T 478.1008. Stejně jako v minulých letech se železniční část festivalu opět těšila nejen značnému zájmu cestujících, ale také českých i zahraničních fotografů. Členové našeho spolku zajišťovali personál zvláštních vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Nedvědicí. Mimořádné spoje v trati Brno hlavní nádraží–Nedvědice–Bystřice nad Pernštejnem a zpět doprovázeli naši kolegové z brněnského parostrojního spolku Brunensis. Z velkého zájmu ze strany veřejnosti a celkového úspěchu letošního ročníku slavností lze usuzovat, že se tato akce uskuteční v podobném rozsahu i v příštím roce.

Fotografie:
1.Příprava soupravy zvláštního vlaku ve výchozí stanici. Foto Martin Bojda
2.Vše probíhalo pod bedlivým dozorem našeho personálu. Foto Martin Bojda
3.Rozhovor s redaktorkou Žďárského deníku. Foto Martin Bojda
4.Prodej našich suvenýrů na nádraží v Novém Městě na Moravě. Foto Martin Bojda
5.Příjezd zvláštního vlaku z Brna do Nedvědice. Foto Pavel Hromek
6.Odjezd mimořádného vlaku do Bystřice pod Perštejnem. Foto Milan Vašíček
7.Stroj 464.202 zdolává stoupání ze stanice Nedvědice. Foto Pavel Hromek
8.Posun s lokomotivami od vlaku z Havlíčkova Brodu. Foto Martin Bojda
9.Nevíte ze které mašiny to upadlo? Foto Martin Bojda
10.Historické lokomotivy T 478.1001, T 466.0007 a 433.001 v Nedvědici. Foto Pavel Hromek
11.Odpolední posun s lokomotivou 464.202 v Nedvědici. Foto Martin Bojda
12.Sestavená souprava čeká na souhlas k přistavení k nástupišti. Foto Pavel Hromek
13.Večerní vlak do Žďáru nad Sázavou připravený k odjezdu. Foto Martin Bojda
14.Lokomotiva T 478.1002 opouští s pravidelným vlakem Nedvědici. Foto Pavel Hromek
15.Zvláštní rychlík Pardubice–Tišnov projíždí stanicí Květná. Foto Josef Vendolský
16.Společná snímek členů našeho uniformovaného personálu. Foto Martin Bojda

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 44
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela