Připravujeme

170 let spojovací dráhy Brno–Česká Třebová

termín: sobota 1. června 2019

Brno – město uprostřed Evropy 2019

termín: sobota 15. června 2019

Přihlášení

Razítka

044.jpg

Ediční činnost

2015-12_Rocenka_2014.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Slavnosti Pernštejnského panství 2012

termín: 7. a 8. července 2012
kód akce: 08-102
pořadatel: České dráhy, a. s. – KCOD Brno, KCOD Jihlava
místo konání: traťové úseky Brno hlavní nádraží–Nedvědice, Havlíčkův Brod–Nedvědice
vozidla (zvláštní vlaky): 534.0432 /475.101 + Ci + Ce + Ar + Ce + Be
vozidla (pravidelné vlaky): T 478.1002 (751.002-7), T 478.1008 (749.008-9), T 478.1010 (751.010-0),
                                                 M 286.0001 (850.001-9), M 286.1032 (851.032-3), 754.009-9, 754.023-0 a historické soupravy
období: šedesátá léta dvacátého století
razítko:

Hrad Pernštejn a jeho podhradí se začátkem července tradičně stává dějištěm Slavností Pernštejnského panství. Nedílnou součástí festivalu, pořádaného městysem Nedvědice a obcemi v okolí, je od roku 2006 také jeho „železniční“ část. Doprava na trati Tišnov–Nedvědice–Žďár nad Sázavou se v tyto dny rozšíří o šest párů zvláštních vlaků vedených parními lokomotivami a na pravidelných spojích vystřídají běžně nasazované Regionovy historická vozidla. V roce 2012 vybrali pořadatelé do čela zvláštních vlaků brněnskou Pětasedmu 475.101 a olomouckého Kremáka 534.0432. Na pravidelné vlaky byly nasazeny motorové vozy M 286.0001 (850.001-9), M 286.1032 (851.032-3), a také lokomotivy T 478.1002 (751.002-7), T 478.1008 (749.008-9), T 478.1010 (751.010-0), 754.009-9 a 754.023-0. V sobotu 7. července vyjel z brněnského hlavního nádraží stroj 475.101 se soupravou devíti dvounápravových vozů vozů, zatímco na zvláštním vlaku z Havlíčkova Brodu se v čele soupravy pěti podobných vozů představila lokomotiva 534.0432. Kremákovi se však premiéra na Vysočině příliš nevydařila. Díky nekvalitnímu uhlí, které se spékalo na roštu a vytvářelo velké množství strusky, zastavil vlak nejprve na trati za Přibyslaví a následně mimořádně ve stanici Sázava u Žďáru. Lokomotivní četě se podařilo po delším pobytu stroj opět zprovoznit a dojet s téměř hodinovým zpožděním do Žďáru nad Sázavou, kde byla na vlak dodána přípřež v podobě muzejní motorové lokomotivy T 478.1008. Z důvodu nízké propustnosti staré tratě do Tišnova odjela souprava v trase pravidelného spoje a k setkání se zvláštním vlakem z Brna tak došlo v Rožné, namísto původně plánované Nedvědice. V sobotních odpoledních hodinách se sice jízdní řád zvláštních vlaků stabilizoval, ale Kremák 534.0432 se již motorové přípřeže nezbavil po celý zbytek akce, s výjimkou nedělních zvláštních vlaků mezi Nedvědicí a Rožnou. Večer se oba zvláštní vlaky vrátily do svých výchozích stanic. Parní lokomotivy si stejně jako v předchozích letech mezi sebou vyměnily trasy. Lokomotiva 475.101 odjela večer do Havlíčkova Brodu, zatímco stroj 534.0432 do Brna. V neděli 8. července probíhala již celá akce bez komplikací a jízdní řád všech zvláštních vlaků se dařilo plnit bez zpoždění. Stejně jako v uplynulých letech se železniční část slavností opět těšila nejen značnému zájmu cestujících, ale také českých i zahraničních železničních fotografů. Členové našeho spolku zajišťovali doprovod zvláštních vlaků mezi Havlíčkovým Brodem a Nedvědicí a v neděli také na jednom páru vlaků vedených v trase Nedvědice–Rožná. Zvláštní vlaky v úseku Brno hlavní nádraží–Nedvědice a sobotní pár vlaků vedených z Nedvědice do Rožné a zpět doprovázeli naši kolegové z brněnského parostrojního spolku „Brunensis“. Všechny mimořádné spoje byly plně obsazeny, což svědčí o trvalém zájmu veřejnosti. Tato skutečnost nepochybně potěšila pořadatele z Krajských center osobní dopravy Českých drah v Brně a Jihlavě.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 44
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Radek Vitík, Jiří Petržela