Připravujeme

Vítání jara na Konstantinolázeňsku

termín: neděle 12. dubna 2020  ZRUŠENO

135 let tratě Rudoltice v Čechách–Lanškroun

termín: sobota 16. května 2020 ZRUŠENO

Přihlášení

Razítka

011.jpg

Ediční činnost

2015-04_Pohlednice_433.001.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Zahájení lázeňské a turistické sezony 2012 v Jeseníku

termín: sobota 19. května 2012
kód akce: 08-100
pořadatel: České dráhy, a. s. – KCOD Olomouc
místo konání: traťový úsek Olomouc hlavní nádraží–Jeseník–Písečná
vozidla: 534.0432 + 2 Ce + Ci + Be + AR 5515
období: třicátá léta dvacátého století
razítko:

V sobotu 19. května 2012 vyjel z olomouckého hlavního nádraží zvláštní vlak „Vincenz Priessnitz“. Cílovou stanicí soupravy sestavené ze tří vozů třetí třídy, jednoho vozu druhé třídy, bufetového vozu a vedené parní lokomotivou 534.0432 byl Jeseník. V tomto lázeňském městě probíhalo od pátku 18. do neděle 20. května slavnostní zahájení sezony 2012. Zástupci Krajského centra osobní dopravy Českých drah v Olomouci, které bylo pořadatelem akce, požádali náš spolek o zajištění vlakového personálu v historických uniformách. Z výchozí stanice nebyl zvláštní vlak příliš obsazen. Důvodem byl pravděpodobně čas odjezdu stanovený na 6.30 hodin. Situace se však změnila hned při první zastávce v Zábřehu na Moravě. Nejvíce cestujících nakonec přistoupilo v Šumperku, takže zájemci o svezení, kteří čekali na hanušovickém nádraží, již velmi stěží nacházeli volná místa k sezení. Ve stanici Branná byl naplánován pobyt, aby mohla parní lokomotiva dobrat vodu pomocí tamního historického vodního jeřábu, který provozuje Muzeum železničního vodárenství Branná. Muzejní expozice, nacházející se přímo v budově zachovalé vodárny, se teprve buduje, ovšem i tak přilákala většinu cestujících zvláštního vlaku k prohlídce. Při jízdě z Branné do Ostružné začaly potíže s kompresorem. Následkem toho musel zvláštní vlak několikrát zastavit, aby mohla proběhnout jeho oprava. Neplánované zastávky na trati, doprovázející celý zbytek akce, sice potěšily fotografy v terénu, ovšem na tvářích členů lokomotivní čety a pořadatelů přidávaly vrásky stejně jako narůstající zpoždění. I přes tyto obtíže dojel zvláštní vlak do stanice Horní Lipová, z níž se na jeden den stal Bílý Potok. Na tomto nádraží se totiž odehrává nedávno zfilmovaný příběh výpravčího Aloise Nebela. Pro návštěvníky a cestující byl připraven zajímavý program v Kavárně Aloise Nebela situované do staničního skladiště, na který slavný výpravčí dohlížel osobně. Následující jízdu po náročné horské trati zpestřovaly cestujícím vrtochy kompresoru a tím způsobená mimořádná zastavení před a za stanicí Lipová Lázně. Na nádraží v Jeseníku byl zvláštní vlak očekáván velkým množstvím obyvatel, které neodradilo ani to, že přijel přibližně čtyřicet minut opožděn. Po uvítání s hudbou a mažoretkami se většina cestujících, kteří s ním přijeli, odebrala do města. Mohli navštívit několik kulturních akcí, spojených se slavnostním zahájením lázeňské a turistické sezony 2012. Pravděpodobně nejvýznamnější událostí se stalo slavnostní odhalení rekonstruované mramorové lavice s ústředním výjevem navracejících se starověkých Germánů z lovu. Jedno z nejvýznamnějších sochařských děl Jesenicka vzniklo počátkem dvacátého století v dílně akademického sochaře a místního rodáka Engelberta Kapse. Program dále pokračoval historickými scénami, v nichž vystupoval zakladatel lázní Vincenz Priessnitz, proběhlo nezbytné žehnání pramenů a několik koncertů. Aby nepřišli zkrátka ani obyvatelé Jeseníku, byly pro ně vypraveny dva páry zvláštních vlaků. První jel v trase Jeseník–Horní Lipová–Jeseník, zatímco druhý byl veden v trase Jeseník–Písečná–Jeseník. Při jízdě do Horní Lipové byl naplánován delší pobyt také ve stanici Lipová Lázně, kde proběhlo vyčištění popelníku i dýmnice parní lokomotivy a její otočení na točně. Tyto kdysi naprosto všední úkony se staly velkým lákadlem pro železniční fanoušky a fotografy. V pozdním odpoledni zamířila souprava zvláštního vlaku zpět do Olomouce, aby odvezla návštěvníky oslav zpět do jejich domovů. I zpáteční cesta byla poznamenána zpožděním, které se v důsledku přetrvávajících problémů s kompresorem stále zvyšovalo. I přes tuto nemilou komplikaci jsme z řad cestujících nezaznamenali žádné stížnosti nebo připomínky. Obyvatelé hor jsou pravděpodobně zvyklí na drsný život a komplikace které přináší. Díky pozdnímu příjezdu do cílové stanice navíc mohou naši členové tvrdit, že jubilejní akci s číslem 100 slavili dlouho do noci.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Správce IT: Antonín Horák
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela