Připravujeme

Bezdružické parní léto 2023

termín: sobota 15. a neděle 16. července 2023

Přihlášení

Razítka

134.jpg

Ediční činnost

2015-02_Pohlednice_BOE.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

Poslední cesta

termín: 10. a 11. září 2005
kód akce: 08-045
pořadatel: MÚ Trutnov, KVH Trutnov, DK Trutnov
místo konání: Trutnov
vozidla: 310.0134 + Ce + D + Z
období: rok 1905
razítko: 11-034

V září 2005 jsme byli pozváni na velmi pozoruhodnou akci, uspořádanou ke 100. výročí převezení ostatků generála Ludwiga von Gablenze z Curychu do Trutnova, která se konala ve dnech 10. a 11. září 2005. Pořadatelem bylo město Trutnov, Klub vojenské historie Trutnov a Dům kultury Trutnov. Generál Gablenz se zapsal do dějin jako velitel rakouské armády v bitvě u Trutnova. Jednalo se o jediný střet rakouské a pruské armády ve válce roku 1866, který skončil vítězně pro rakouské zbraně. Vzpomínková akce byla skutečně velkolepá, neboť se jí zúčastnilo bezmála tři sta uniformovaných členů vojenských historických jednotek z České republiky i ze zahraničí. Přítomno bylo 40 čestných hostů, z nichž nejvýznamnějšími byli nepochybně pan Waldemar princ zu Schaumburg-Lippe, potomek náchodského knížete Wilhelma zu Schaumburg-Lippe, tehdejšího mecenáše a ochránce vojenských hrobů z války 1866 a pan Franz-Heinrich svobodný pán von Gablenz, nejbližší žijící příbuzný generála Ludwiga Gablenze. Náš spolek byl k pořádání této především vojenské akce přizván za účelem pomoci při organizování dobové historické scény na nádraží. Generál Gablenz byl totiž původně pohřben ve švýcarském Curychu. Teprve v roce 1905 došlo k převozu jeho ostatků do Trutnova a k jejich uložení v litinovém památníku X. armádního sboru tyčícího se nad městem. Sobotní ráno bylo ve znamení programu, vyhrazeného vojenským jednotkám ve stejnokrojích z války 1866. Jejich průvod zamířil do kostela Narození Panny Marie na bohoslužbu k dané vojensko-historické události. Tyto jednotky se následně přesunuly na Krakonošovo náměstí, kde proběhlo slavnostní zahájení akce, konané v rámci Dnů evropského dědictví. Tohoto aktu se již zúčastnili i naši členové a jeho nejzajímavější částí bylo nepochybně tradiční natírání pamětní desky s datem 27. 6. 1866 bílou barvou na znamení radosti z návratu trutnovských měšťanů z pruského zajetí v pevnosti Hlohov, o nějž se významně zasloužil i sám generál Gablenz. Čestní hosté a zástupci zúčastněných historických jednotek se pak zúčastnili přijetí starostou města v obřadní síni Staré radnice v Trutnově. Po krátké poradě bylo rozhodnuto, že se tohoto přijetí zúčastní namísto přítomné místopředsedkyně jednatel našeho spolku. Po přijetí na radnici následoval oběd a přesun na nádraží, kde ve 13.30 hodin začínala rekonstrukce příjezdu zvláštního vlaku s ostatky. Celá scéna trvala 20 minut a zúčastnilo se jí 11 našich členů, představujících dobový železniční personál a zástupce církve, 4 členové Klubu vojenské historie František Ferdinand d´Este z Brna, 8 vojáků Klubu přátel vojenské historie Pardubicko, kteří stáli čestnou stráž u nákladního vozu, 12 členů místního Klubu vojenské historie Trutnov, určených k vykládce věnců a C. k. kadetní hudba z Velkých Opatovic. Pořadatelé rozhodli, že zvláštní vlak nepoveze rakev s ostatky generála, ani její napodobeninu, ale pouze věnce, které budou následně položeny k památníku. Jednalo se o velmi rozumné rozhodnutí, neboť jinak by celá akce vyzněla jako pohřeb. Po přeložení věnců na vůz tažený koňmi se u vlakového nádraží začal řadit průvod, který se vydal po stejné trase jako před sto lety směrem na náměstí. Starosta města Mgr. Ivan Adamec pak před nastoupenými jednotkami a množstvím diváků přednesl hlavní projev k připomínané události a následně slavnostně dekoroval nastoupené jednotky pamětními stuhami a medailemi. Poté se průvod vydal na další cestu, jejímž cílem byl vrch Šibeník a monumentální památník generála Gablenze, u něhož byly proneseny další projevy a položeny věnce. Tímto aktem skončila oficiální část programu a následovala volná zábava na Krakonošově náměstí. Nezapomenutelnými se stalo vystoupení členů českobudějovického divadla KVELB, do něhož se originálně připletli i někteří naši členové a imitace jízdy vlakem na ubytovnu. Program pak pokračoval v neděli, kdy se se účastníci akce za doprovodu C. k. kadetní hudby z Velkých Opatovic shromáždili v městském parku, odkud pak opět směřoval průvod – tentokrát ke kapli sv. Jana Křtitele. Na tomto místě, kde se v roce 1866 strhly nejprudší boje proběhl pietní akt, zazněly projevy a všichni zúčastnění se odebrali k památníku generála Gablenze, kde byla vzpomínková akce ukončena. Díky pozvání, které dorazilo z trutnovské radnice, jsme strávili velmi příjemné dva dny a museli jsme uznat, že se můžeme v organizačních věcech od trutnovských hodně učit.

Fotografie z akce "Poslední cesta" poskytli Jaroslav Semerák, Karel Potoček a Komitét 1866.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela