Připravujeme

Bezdružické parní léto 2023

termín: sobota 15. a neděle 16. července 2023

Přihlášení

Razítka

019.jpg

Ediční činnost

2015-06_Pohlednice_475.101.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

100 let tratě Hanušovice–Staré Město

termín: 23. července 2005
kód akce: 08-044
pořadatel: České dráhy, a. s. – KCOD Ostrava
místo konání: traťový úsek Hanušovice–Staré Město pod Sněžníkem
vozidla: 310.922 + Ci + 2 Ce + 3 Ce + M120
období: rok 1905
razítko: 11-030

Již 100 let existence si 4. října 2005 připomene místní dráha Hanušovice–Staré Město pod Sněžníkem, která měla ve své době zásadní význam pro rozvoj celého regionu. České dráhy ve spolupráci s městy Hanušovice a Staré Město připravily na sobotu 23. července 2005 oslavy tohoto jubilea se zajímavým programem. Připomínka výročí byla spojena s tradiční Anenskou poutí ve Starém Městě. Ve stanicích Hanušovice a Staré Město pod Sněžníkem se uskutečnila výstava kolejových vozidel, na níž bylo možno shlédnout řadu motorových i elektrických lokomotiv a motorových vozů, dva vagóny s výstavami z historie železnic a z historie odbavování cestujících jízdními doklady a techniku sloužící k údržbě tratí včetně sněhového pluhu. Vrcholem byla jízda zvláštního vlaku „Hermann Buhl“, který byl veden parní lokomotivou 310.922. Tento slavnostní spoj dostal název po dlouholetém starostovi Starého Města, který se významně zasloužil o vznik jubilující tratě a byl také prezidentem akciové společnosti, které patřila. Náš spolek zajistil na této akci několik historických scén – výjevů z dob starého mocnářství. Spolu s námi se na jejich organizování podíleli i členové Klubu vojenské historie František Ferdinand d´Este z Brna a Klubu přátel vojenské historie Pardubicko. Ihned po příjezdu Jeho Výsosti pravidelným rychlíkem 905 „Praděd“ z Brna byla sehrána scéna s názvem „Výstup následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s rodinou a doprovodem z vídeňského rychlíku“. Jeho výsost byla uvítána, zazněla národní hymna a historicky kostýmovaní účastníci se následně pohybovali po nádraží a vytvářeli dobovou atmosféru. Krátce před odjezdem vlaku „Hermann Buhl“ bylo jištěno, že zájem veřejnosti výrazně převyšuje kapacitu jeho soupravy. Z tohoto důvodu byly na jeho konec rychle přidány vystavené motorové vozy, včetně legendárního „Věžáku“. Pak se slavnostní vlak konečně rozjel po jubilující trati. Cestou do Starého Města souprava projížděla pohádkovým lesem, o kousek dále cestující zažili „Přepadení Orient-Expresu bulharskými bandity“, kteří unesli z vlaku dvě krásné dámy. Tyto scény velmi vkusně zorganizovali místní ochotníci. Hlavní historická scéna „Příjezd následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este s rodinou a doprovodem do Starého Města u příležitosti zahájení provozu na místní dráze“ se uskutečnila ihned po příjezdu vlaku do cílové stanice. Po uvítání Jeho Výsosti starostou města zazněla opět hymna a následník trůnu provedl za zvuků Radeckého pochodu přehlídku nastoupené čestné jednotky. Ihned po skončení oficiálního přivítání se začal řadit velkolepý průvod, směřující do města. Před radnicí se však zničehonic vynořil z davu jásajících občanů anarchista, který se pokusil následníka trůnu zastřelit a navíc ohrožoval okolí zapálenou bombou. Díky zásahu četnictva a armády nedošlo k nejhoršímu a po pronesení slavnostních projevů byli vzácní hosté přijati na radnici. Po této scéně následoval oběd pro všechny zúčastněné a volno, spojené s prohlídkou města. Ve 14. hodin se všichni dobově kostýmovaní účastníci akce odebrali na místní hřbitov, kde proběhl pietní akt u hrobky Hermanna Buhla. Tím skončila oficiální část akce ve městě a všichni se přesunuli na nádraží. Přímo na verandě staniční budovy se Jeho Výsost a Její Jasnost občerstvili, následovalo dekorování zasloužilého železničáře, jehož představoval Toník Hampejs, čestná salva a odjezd vzácné návštěvy dvorním vlakem. Celého historického programu se zúčastnilo 43 členů všech tří spolků v dobových kostýmech civilistů, církevních představitelů, železničářů a vojáků v dobových uniformách. CHŽK zajistil mimo všech historických scén, rekvizit a scénáře akce i pamětní razítko k výročí tratě.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela