Připravujeme

Bezdružické parní léto 2023

termín: sobota 15. a neděle 16. července 2023

Přihlášení

Razítka

097.jpg

Ediční činnost

2015-11_KK_2016.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

100 let města Blanska

termín: 28. května 2005
kód akce: 08-040
pořadatel: České dráhy, a. s . – KCOD Brno, MÚ Blansko
místo konání: traťový úsek Brno hlavní nádraží–Rájec-Jestřebí
vozidla: 433.001 + Dsd + 7 Ce + Aza 080
období: rok 1945
razítko:

V roce 2005 si Blansko připomnělo sté výročí povýšení na město. Uvedené jubileum bylo oslaveno ve dnech 27., 28. a 29. května velkým množstvím kulturních, společenských i sportovních akcí. Jednou z atrakcí, kterou dalo město k výročí svým občanům, byl i zvláštní vlak tažený parní lokomotivou 433.001 a jezdící na trati Brno–Rájec-Jestřebí. Náš spolek oslovil zástupce Městského úřadu v Blansku s tím, že kromě zajištění odbavení cestujících v těchto vlacích by se mohla provést i rekonstrukce odjezdu prezidenta Beneše z blanenského nádraží. K této události došlo 16. května 1945. Zvláštní vlak, vezoucí pana prezidenta z exilu do osvobozené Prahy, musel být vypraven z Blanska, jelikož trať v úseku Brno–Blansko byla značně poškozena válečnými událostmi. Na první předběžné schůzce jsme se domluvili, že zatímco náš spolek prověří možnosti zajištění železničního personálu a dobových civilistů včetně dvojníka pana prezidenta, město Blansko se pokusí projednat zapůjčení salonního vozu T. G. Masaryka a dobové vojáky. Během další schůzky již dostala rekonstrukce reálnou podobu, neboť jednání o zapůjčení salonního vozu byla úspěšná a svoji účast přislíbil i dvojník pana prezidenta Ing. Vladimír Výleta. Byly tedy dohodnuty základní body scénáře akce. Dobové civilní obyvatelstvo zajistil Klub vojenské historie František Ferdinand d´Este z Brna, železničáře a prezidentova dvojníka CHŽK a vojáky pan František Šulák. Město vylepšilo scénu o velmi autentickou paní Hanu Benešovou, dechový orchestr a v neposlední řadě i dobový kabriolet. Tímto vozem přijeli Benešovi bezprostředně po zastavení zvláštního vlaku na blanenské nádraží. Zazněla československá hymna, paní Hana obdržela květiny od krojovaných děvčat a pana prezidenta uvítal předseda revolučního národního výboru. Následoval projev hlavy státu, po němž podali svá hlášení velitel ostrahy a zástupce ČSD. Manželé Benešovi pak, stejně jako před šedesáti lety, nastoupili do salonního vozu a mávali z jeho okna. Těsně před odjezdem vlaku podal pan prezident ruku přednostovi stanice a poděkoval mu za práci jeho zaměstnanců. Velká většina těchto výjevů byla inspirována filmovými záběry ze skutečné historické události, které jsme důkladně prostudovali. O úspěchu rekonstrukce pak svědčilo nejen nádraží zcela zaplněné místními občany, ale také články v regionálním tisku.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 43
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela