Připravované nostalgické akce

Brno – město uprostřed Evropy 2024

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Bezdružické parní léto 2024

termín: sobota 3. a neděle 4. srpna 2024

Prezentace zabezpečovací techniky

Muzejní víkend v Turnovském depu

termín: sobota 15. a neděle 16. června 2024

Přihlášení

Razítka

003.jpg

Ediční činnost

2015-04_Pohlednice_433.001.jpg

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Také nás najdete

F. Jandl úmrtí

Odešel František Jandl

V neděli 11. července 2010 náhle zemřel pan František Jandl, člověk, který většinu svého života zasvětil železnici a železniční nostalgii. Narodil se 19. září 1949 v Prostějově, na železnici nastoupil na podzim 1969 a pracoval nejprve jako posunovač ve stanici Olomouc hl. n. Po úspěšném absolvování dopravního kurzu sloužil od roku 1970 jako výpravčí ve stanici Brantice. V roce 1973 byl přeložen do Chornic. Tamní stanice se stala na dlouhá léta součástí jeho života. Jako výpravčí v ní sloužil až do svého jmenování náčelníkem v roce 1984. V září 1989 se aktivně podílel na organizaci oslav 100. výročí zahájení provozu na tratích Moravské západní dráhy, které byly velmi úspěšné. V železniční nostalgii nalezl zalíbení a chtěl v ní pokračovat i po po změně politických poměrů již s novým titulem přednosta stanice. Z důvodů všeobecného poklesu intenzity železniční dopravy v první polovině devadesátých let však tehdejší ČSD/ČD z úsporných důvodů podobné akce omezily. Jako řešení se nakonec ukázalo založení samostatného subjektu, který by stál mimo ČD. V rámci příprav oslav 90. výročí zahájení provozu na trati ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic tak v březnu 1998 vznikl Chornický železniční klub (CHŽK) a František Jandl se stal jeho prvním předsedou. Díky jeho iniciativě se podařilo zachránit ruční točnu a vodní jeřáb v Chornicích. Pod jeho vedením uspořádal klub bezpočet velmi úspěšných nostalgických akcí a vydal velké množství propagačních předmětů. Přednostou stanice v Chornicích byl 17 let s krátkým přerušením v letech 1995 a 1996, kdy vykonával funkci přednosty přepravní stanice Moravská Třebová. Od 1. ledna 2002, kdy byly Chornice přiděleny pod stanici Rudoltice v Čechách, se stal náměstkem přednosty a o rok později přednostou této stanice. Po dalších reorganizacích přesídlil od ledna 2008 ve funkci přednosty do Ústí nad Orlicí a k 1. září téhož roku byl jmenován inženýrem železniční dopravy RCP Hradec Králové. Z důvodů značné pracovní zaneprázdněnosti se v dubnu 2008 vzdal funkce předsedy CHŽK. Za své zásluhy byl jednomyslně jmenován do funkce čestného předsedy klubu a i nadále podle svých možností pomáhal s přípravami a organizováním našich akcí. Podílel se tak i na přípravách a organizování oslav 125. výročí zahájení provozu na železniční trati z Rudoltic v Čechách do Lanškrouna 22. května 2010. Nikdo ze zúčastněných však nemohl tušit, že se s ním takto setkávají naposledy. Poslední rozloučení s Františkem Jandlem proběhlo 15. července 2010 v obřadní síni krematoria města Česká Třebová. Jeho odchodem ztrácíme skvělého odborníka a příznivce železniční nostalgie.

 

Založeno: 23. března 1998
Počet členů: 42
Čestní členové: 6

Výbor spolku:

Předseda: Dušan Stolarik
Místopředseda: Ludmila Petrželová
Jednatel: Marek Říha

 

Technická sekce:

Pokladník: Jan Čiháček
Účetní: František Mikeš
Grafik: Luboš Brant
Webmaster: Martin Vodák, Jiří Petržela